Tăng cường quản lý, bảo vệ hạ tầng giao thông và hành lang an toàn giao thông

Thứ Hai, 15/07/2019, 17:22 (GMT+7)

BHG - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 -2020.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Hàng quán lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đường, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật tự đô thị; bố trí phương tiện, con người để giải tỏa các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn khi có yêu cầu. Sở Giao thông Vận tải rà soát, phân loại các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan về quản lý hành lang an toàn đường bộ. Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình…

Lê Lâm

.