Bắc Mê đẩy mạnh công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 23/05/2019, 17:40 (GMT+7)

BHG - Nhằm triển khai hiệu quả các Văn bản, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN), năm 2019; BTV Huyện ủy Bắc Mê đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2019, huyện Bắc Mê đã tập trung lãnh, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện tốt PCTN, các nhiệm vụ QP – AN ở địa phương, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm được tăng cường với những biện pháp quyết liệt, các loại tội phạm được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra, khám phá án và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vượt kế hoạch đề ra. Mặt khác, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm đã và đang ngày càng chủ động, hiệu quả, đảm bảo việc thực thi đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi cho KT - XH địa phương phát triển. Từ đó, nhận thức về PCTN trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên.

Song song với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những tháng đầu năm cũng được kiểm soát. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 8 vụ, 8 đối tượng. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm với tổng số thụ lý: 6 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (cũ 1 tin; thụ lý mới 5 tin); đã xử lý, giải quyết 3 tin (khởi tố vụ án 2 tin; không khởi tố vụ án 1 tin); đang giải quyết 3 tin.  Công tác giải quyết các vụ án hình sự: Cơ quan điều tra thụ lý tổng số 10 vụ/10 bị can; đã xử lý, giải quyết 3 vụ/4 bị can (đề nghị truy tố); đang giải quyết 7 vụ/6 bị can. Công tác thi hành án dân sự với tổng số việc thụ lý 92 việc, trong đó: Án có điều kiện thi hành 63 việc, án chưa có điều kiện thi hành 29 việc. Công tác tuần tra giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 190 trường hợp vi phạm. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật; duy trì thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư đảm bảo đúng trình tự, hiệu quả, thủ tục đúng quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm đẩy mạnh bằng việc ban hành nhiều kế hoạch, công văn triển khai liên quan đến công tác tư pháp. Công tác quân sự - quốc phòng được đẩy mạnh, tổ chức tập huấn cho 194/200 đồng chí cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ; huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng kế hoạch; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 được tiến hành theo đúng kế hoạch, công tác tuyển quân đạt 100%...

Thời gian tiếp theo, huyện tiếp tục chỉ đạo Khối nội chính tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình để xử lý, ngăn chặn các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực an ninh trật tự, đất đai, tài chính; xử lý kịp thời, có hiệu quả đơn thư khiếu nại của công dân, tăng cường công tác kiểm soát, điều tra; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở sâu sát, tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp nghỉ lễ, tết. Thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, như: Tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, hiếp dâm, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Một số vụ việc liên quan đến tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn còn xảy ra. Hoạt động lôi kéo, tổ chức đưa lao động sang Trung Quốc trái pháp luật và tình trạng công dân nữ sang Trung Quốc lấy chồng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Giải pháp cụ thể được huyện đề ra như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính và PCTN. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nắm chắc tình hình Tôn giáo trên địa bàn, quản lý bảo vệ rừng và lao động đi Trung Quốc làm thuê. Chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên để phòng ngừa vi phạm, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.