Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định rõ về bảo vệ người tố cáo

Thứ Tư, 24/04/2019, 08:39 (GMT+7)

BHG - Từ ngày 28.5.2019, Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo bắt đầu có hiệu lực thi hành. Ngoài những quy định chung, Nghị định quy định chi tiết về bảo vệ người tố cáo và xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Việc bảo vệ người tố cáo trong Nghị định được quy định tại Điều 7 và Điều 8, mục 2 nêu rõ: Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan được đề nghị hoặc yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ. Đồng thời quy định xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tại Điều 22 của Nghị định này.

 Để xem chi tiết Nghị định 31/2019/NĐ-CP bạn đọc kích vào đường link dưới.

>> Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Lê Lâm

 

.