Công an huyện Quang Bình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân

Thứ Tư, 03/04/2019, 09:44 (GMT+7)

BHG - Xác định tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Công an huyện Quang Bình đã phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật.

Tiểu phẩm tham gia Hội thi truyên truyền văn hóa giao thông đường bộ do Công an huyện Quang Bình phối hợp UBND huyện tổ chức.
Tiểu phẩm tham gia Hội thi truyên truyền văn hóa giao thông đường bộ do Công an huyện Quang Bình phối hợp UBND huyện tổ chức.

Thời gian qua, Công an huyện Quang Bình đã phối hợp với các xã Tân Bắc, Tân Trịnh, Xuân Giang, Phòng PC08 (Công an tỉnh), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống các phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm... Thực hiện ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với 36 trưởng các ban, ngành trên địa bàn huyện. Tổ chức hội thi tuyên truyền văn hóa giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến luật qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời bổ sung các đầu sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ... Tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chung tại thôn, giao lưu văn nghệ, hoạt động ngoại khóa các trường học. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành thường xuyên, liên tục, giúp người dân nhận thức đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của việc thực thi pháp luật. Qua công tác tuyên truyền sáng tạo, cụ thể nên nhận thức cũng như việc chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao. Số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện giảm đáng kể, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an huyện Quang Bình thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, các tài liệu, văn bản pháp luật, phương tiện phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế, ý thức tham gia của nhân dân vẫn chưa cao… Thượng úy Phùng Anh Bắc, cán bộ phụ trách công tác phổ biến pháp luật cho biết: Để đảm bảo tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, trong thời gian tới, Công an huyện Quang Bình sẽ mở các lớp tập huấn về tuyên truyền pháp luật cho các tuyên tuyền viên, tổ chức thêm các buổi tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa cho học sinh; đặc biệt là các xã khó khăn, có trình độ dân trí thấp.

Có thể nói, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông... của Công an huyên Quang Bình đã góp phần thay đổi đáng kể nhận thức của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo việc thực thi pháp luật ngày một tốt hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Ngân

.