Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn hoạt động đạo Tin lành theo quy định pháp luật

Thứ Tư, 17/04/2019, 14:58 (GMT+7)

BHG - Trong các ngày 15-16.4, tại thành phố Hà Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động đạo Tin lành theo qui định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tham dự Hội nghị có 150 chức việc là trưởng, phó các điểm nhóm đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn của Ban Tôn giáo Chính phủ tại tỉnh ta.
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn của Ban Tôn giáo Chính phủ tại tỉnh ta.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tin lành - Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt các nội dung: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và quan điểm, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật và giải đáp những vướng mắc của các điểm nhóm Tin lành trong hoạt động tôn giáo.

Qua Hội nghị, đại diện các điểm nhóm Tin lành đã hiểu rõ hơn quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở để hướng dẫn, vận động tín đồ thuộc điểm nhóm chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, sống tốt đời, đẹp đạo.

                                                                     Phan Khắc Mạnh   (Ban Tôn giáo tỉnh)

.