Ghi nhận ở Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Quang Bình

Thứ Ba, 10/04/2018, 15:51 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có tầm quan trọng trong đời sống xã hội  thời gian qua, Hội đồng phối hợp (HĐPH) công tác PBGDPL huyện Quang Bình đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, PBGDPL đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần giúp người dân hiểu rõ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Một buổi tuyên truyền PBGDPL phòng cháy, chữa cháy cho người dân thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang.
Một buổi tuyên truyền PBGDPL phòng cháy, chữa cháy cho người dân thôn Xuân Mới, xã Xuân Giang.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐPH PBGDPL, cơ quan Thường trực HĐPH PBGDPL đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thành viên HĐPH. Đồng thời, kiện toàn lại HĐPBGDPL các cơ quan, đơn vị; đến nay HĐPBGDPL của huyện có 30 thành viên, tham gia tích cực công tác chỉ đạo tuyên truyền,…

Với sự chỉ đạo tích cực của HĐPBGDPL, trong năm qua, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền được 775 cuộc, trên 67.384 lượt người tham dự, với các nội dung: Luật hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh Dân số; Nghị định 110 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình; Pháp lệnh quy định về quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công hỗ trợ; Luật Hộ tịch; Luật bầu cử Quốc hội và HĐND; Luật giao thông năm 2008; Luật bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Luật đất đai năm 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật cư trú; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng, chống ma túy… Ngoài ra, tuyên truyền PBGDPL bằng các hình thức: Cấp phát 3.500 tờ rơi; trên đài truyền thanh được 162 giờ, trên hệ thống loa phát thanh xã 494 lượt; thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ được 50 buổi, thu hút được khoảng 5.000 lượt người tham gia... 100% học sinh các cấp bậc học được tuyên truyền, PBGDPL thông qua môn học giáo dục công dân, hoạt động ngoại khoá. Và bằng các hình thức khác như xây dựng hương ước và ký kết thực hiện tại 135 thôn, tổ dân phố,...

Bên cạnh đo, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Nâng số lượng đầu sách pháp luật cấp xã, có quy định quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, đa dạng hoá các hình thức đưa sách pháp luật đến nhân dân;… Đến nay trên địa bàn huyện có 49 tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. Số lượng sách, văn bản pháp luật hiện có trong mỗi tủ từ 150 đến 680 đầu sách. Số lượt mượn, đọc, tra cứu, tìm hiểu hàng năm đạt 254 lượt người.

Có thể nói, công tác truyên truyền, PBGDPL của huyện Quang Bình thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt. Qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Hiến Chương

.