Công an Yên Minh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, 09/01/2018, 07:48 (GMT+7)

BHG - Trong thời gian qua, Công an huyện Yên Minh đã tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Là huyện biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Công an huyện Yên Minh hướng đến tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời vẫn giữ được những nét đẹp trong các phong tục, tập quán. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức được 25 cuộc tuyên truyền, thu hút 3.478 lượt người tham gia; 7 buổi tuyên truyền tới 1.887 học sinh, cấp phát 270 cuốn cẩm nang tuyên truyền. Kiện toàn và duy trì 282 Tổ hòa giải ở các thôn, tổ dân phố… qua đó, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh và phổ biến, giáo dục pháp luật ngay tại cơ sở.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt như: Tổ chức tuyên truyền tập trung tại các chợ phiên, họp thôn, trên các phương tiện truyền thông… Đặc biệt, tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2017 đã tạo ra được những hiệu quả rõ nét. Trong năm qua, đã tổ chức được 4 diễn đàn, thu hút 267 lượt người tham gia; thực hiện lồng ghép với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về: Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Luật Phòng, chống mua, bán người; Hiệp định về biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc; quy định về xuất, nhập cảnh; âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm…

Cùng với đó, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), chú trọng tiêu chí số 19 về giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; triển khai tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về XDNTM và chương trình xóa đói, giảm nghèo…

Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết: Ngoài đẩy mạnh giáo dục, phổ biến pháp luật bằng hình thức tuyên truyền; hiện nay, Công an huyện đang tích cực triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Với mục tiêu, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước… phấn đấu 70% - 90% đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn được phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo công an các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

PHẠM HOAN

.