Công văn về việc khắc phục tai nạn giao thông tại km 15, QL2 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên

Thứ Ba, 01/03/2016, 16:06 (GMT+7)

BHG- Ngày 1.3, Báo Hà Giang nhận được công văn số 465/UBND-KT, ngày 29.2.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc khắc phục tai nạn giao thông tại km 15, QL2 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

.