Sôi nổi phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Mèo Vạc

Thứ Năm, 01/01/2015, 08:19 (GMT+7)

HGĐT- Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) với nòng cốt là lực lượng Công an huyện luôn hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thường xuyên được bảo đảm.Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại xóm Cốc Pại, xã Niêm Tòng.


Là huyện có đường biên giới dài 45km, thuộc 3 xã Sơn Vĩ, Thượng Phùng, Xín Cái tiếp giáp với Trung Quốc. Để thực hiện có hiệu quả phong trào TDBVANTQ, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật; giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, trách nhiệm công dân trong việc thực hiện pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01.12.2011 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Đồng thời huyện đã chỉ đạo cho Công an huyện, tập trung lãnh, chỉ đạo và không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và trình độ dân trí ở từng địa phương. Đi đôi với phong trào TDBVANTQ, Công an huyện đã phối hợp với 18 xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Mô hình thanh niên bảo vệ đường biên, mốc giới gắn với phát triển kinh tế”... Cùng với đó, Công an huyện còn xây dựng 4 mô hình ANTT tự quản tại thôn Sủng Trá, Sủng Trà, thị trấn Mèo Vạc; xã Sơn Vĩ, Pải Lủng, Tát Ngà, mô hình này đã có tác động tích cực đến phong trào bảo đảm ANTT trên địa bàn.


Trung tá Sùng Mí Và, Phó Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ và UBND huyện trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thông báo kịp thời thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Năm 2014, có 199 thôn, tổ của 18 xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký thực hiện khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; duy trì tốt 199 Tổ an ninh nhân dân phát động phong trào phòng, chống ma túy được 04 đợt tại 3 xã biên giới và thị trấn, thu hút trên 2.000 lượt người tham gia, với các nguồn tin cung cấp có giá trị phục vụ cho công tác điều tra, phá án của lực lượng Công an; đồng thời tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó đã khởi tố 20 vụ với 40 bị can phạm tội như: Giết người, đánh bạc, mại dâm, mua bán tàng trữ ma túy, mua bán người...


Phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được nhân rộng; nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu, tổng kết các mô hình phòng, chống tội phạm đã triển khai trước đây để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.


Văn Quân
.