Phát hiện 141 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Thứ Tư, 25/06/2014, 07:50 (GMT+7)

HGĐT- Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 141 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.      Lâm sản trái phép được Kiểm lâm và các lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong đó, các đơn vị, địa bàn phát hiện nhiều vụ việc nhất như Đội Kiểm lâm cơ động phòng, chống cháy rừng số I, phát hiện 21 vụ; Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Phong Quang phát hiện 17 vụ; Hạt Kiểm lâm Quản Bạ phát hiện 11 vụ; Hạt Kiểm lâm Xín Mần phát hiện 18 vụ... Các hành vi vi phạm nhiều nhất là vận chuyển lâm sản trái phép 97 vụ; mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản trái phép 14 vụ; khai thác rừng trái phép 13 vụ; phá lấn chiếm rừng 3 vụ... Tổng số lâm sản được các lực lượng chức năng tịch thu gồm 60,434m3 gỗ quy tròn; 14,2kg động vật rừng; tịch thu 1 ô tô, 15 xe máy, 3 cưa máy...


Huy Toán
.