Xây dựng “điểm sáng” ở Quang Bình

Thứ Hai, 09/06/2008, 17:10 (GMT+7)

(HGĐT)- Xây dựng mô hình “điểm sáng” về ANTT nhằm đánh giá, rút ra những bài học kinh nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, sau đó triển khai, nhân rộng trên địa bàn là một cách làm hiệu quả, thiết thực và có ý nghĩa to lớn.


 
 Các chiến sỹ Công an vận động quần chúng nhân bảo vệ ANTQ tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên) ảnh: Trung Thành

Phong trào xây dựng “điểm sáng” về ANTT được triển khai ở Quang Bình từ đầu năm 2005, với phương châm “vừa tập trung làm điểm, vừa kết hợp rút kinh nghiệm nhân rộng trên toàn huyện, vừa chú trọng giải quyết triệt để tình hình phức tạp tại địa bàn”. Vĩ Thượng - một xã phức tạp về TTXH nhiều năm (xã loại II) - là xã đầu tiên được lựa chọn để xây dựng “điểm sáng”. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Công an huyện, Đảng uỷ xã đã xây dựng và chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết về công tác ANTT, ban hành quy chế hoạt động của Công an xã, chế độ sinh hoạt thôn, bản. Xây dựng 10 hòm thư tố giác tội phạm, 3 điểm khai báo tạm trú tạm vắng, thành lập 35 tổ tự quản với 410 thành viên. Ngay trong năm đầu triển khai kế hoạch xây dựng “điểm sáng”, tỷ lệ vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn giảm xuống 50% (từ 36 vụ xuống còn 18 vụ), tỷ lệ vụ việc được giải quyết nâng từ 50% lên 92%, các tổ hoà giải, tổ tự quản cũng tham gia giải quyết thành công 9 vụ việc. Số vụ việc vi phạm pháp luật cũng giảm dần trong những năm sau. Trong 3 năm (2005, 2006, 2007) xã đều được đánh giá là xã loại I về ANTT.


Những kinh nghiệm có được từ “điểm sáng” Vĩ Thượng đã được triển khai, nhân rộng thành công ở nhiều xã trong huyện, trước hết là chú trọng vào các xã, địa bàn có tình hình ANTT phức tạp. Cùng với “điểm sáng” Vĩ Thượng, đến nay, trong huyện đã cóthêm nhiều “điểm sáng” mới như: Xuân Giang, Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Tân Bắc... Nhiều địa bàn phức tạp về ma tuý, tệ nạn xã hội cũng không còn nhức nhối như trước. Phong trào xây dựng “điểm sáng” còn được chú trọng nhân rộng trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng chân trên địa bàn huyện, tỷ lệ đơn vị đạt loại khá trở lên đã tăng đáng kể. Đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học năm 2007 đạt tỷ lệ như sau: xuất sắc 6,25%; khá 87,5%; trung bình 6,25%.


Quá trình xây dựng “điểm sáng”, các Ban công an xã, các Tổ tự quản, hoà giải... được thành lập, củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện đã có 331 Tổ tự quản với 3.569 thành viên, 131 Tổ hoà giải với 774 thành viên và 20 đội thanh niên xung kích thường xuyên được luyện tập, tập huấn với sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương... lực lượng này luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt đi đầu trong công tác đảm bảo ANTT: tích cực tham gia vận động quần chúng quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng, tuyên truyền phòng chống và tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT địa bàn. Các đoàn thể như MTTQ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Phụ nữ... triển khai thực hiện tốt các chương trình Nghị quyết liên tịch. Năm 2007, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội tới 3.500 lượt, trợ giúp pháp lý cho 120 hội viên.


Quá trình xây dựng “điểm sáng” ở Quang Bình đã cho chúng ta những bài học kinh nghiệm thực tiễn, đó là: Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện hiện của cấp uỷ, chính quyền có sự quan tâm đúng mức, phát huy tính dân chủ, sáng tạo của quần chúng, thực sự quan tâm tới nguyện vọng, nhu cầu lợi ích chính đáng của nhân dân để đề ra các cách làm sát với thực tiễn từng địa bàn. Làm điểm kết hợp với nhân rộng, chú trọng những địa bàn phức tạp kéo dài hoặc những nơi mới phát sinh vấn đề bức xúc, đồng thời kết hợp củng cố những vấn đề còn yếu, còn thiếu sót của cấp uỷ, chính quyền đối với công tác giữ gìn ANTT. Không ngừng nâng cao trình độ và khả năng công tác thực tiễn của lực lượng Công an, thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và khu vực giáp ranh. Kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, điển hình tiên tiến. Duy trì kết quả đạt được từ những “điểm sáng” làm cho“điểm sáng” ngày càng sáng hơn, có thêm nhiều “điểm sáng” ANTT.


Hà Nhung
.