Hà Giang
MULTIMEDIA
Nâng cao trình độ dân trí qua các lớp học xóa mù chữ
15:11, 02/12/2022
BHG - Cùng với việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, Xín Mần xác định công tác xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp huyện nâng cao trình độ dân trí. Qua đó, nâng cao trình độ dân trí nhất là trong giao tiếp, trong sản xuất, dần dần cải thiện đời sống, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ở huyện Xín Mần.


17:12, 26/11/2022