Hà Giang
MULTIMEDIA
6.700 ngôi nhà mang tên 1953 ấm lòng người dân cực Bắc
16:00, 25/11/2022
BHG - Sau 3 năm triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho NCC, CCB, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, toàn tỉnh đã có 6.700 ngôi nhà được được hỗ trợ xây mới, hoàn thiện. Kết quả của chương trình vượt xa sự mong đợi, tiếp thêm sinh lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang trên công cuộc giảm nghèo.

17:12, 26/11/2022