Yên Minh đẩy mạnh Chương trình OCOP

Thứ Ba, 02/06/2020, 14:09 (GMT+7)

BHG - Phát huy và khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có tại địa phương, huyện Yên Minh đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại các xã, thị trấn.

Sản phẩm mật ong Bạc hà của HTX Hoa Bạc Hà.
Sản phẩm mật ong Bạc hà của HTX Hoa Bạc Hà.

Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình OCOP, huyện luôn xác định giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, làm cho người dân hiểu rõ vai trò của mình khi tham gia thực hiện chương trình. Để tạo được sự lan toả rộng rãi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, họp dân, treo pano, áp phích, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh,... về nội dung chương trình, các sản phẩm, các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP phù hợp với từng địa phương.

Trong năm 2019, huyện lựa chọn 8 sản phẩm, gồm: Hồng không hạt; gạo chất lượng cao; mật ong Bạc hà; Xoài Yên Minh; thịt trâu, bò khô; rượu ngô men lá; chè Shan tuyết và Thảo quả. UBND huyện đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến chương trình cho 162 người là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã; 1 lớp tập huấn cho 43 người là các cán bộ phụ trách Chương trình OCOP huyện, xã và 1 lớp đào tạo cho 45 người là các chủ thể sản phẩm. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện sản phẩm lựa chọn đạt tiêu chí sản phẩm đạt sao và tổ chức hội thi cấp huyện để đánh giá, xếp hạng sản phẩm để dự thi cấp tỉnh với 5 hồ sơ sản phẩm gồm chè Shan Tuyết (2 hồ sơ sản phẩm) và mật ong Bạc hà (3 hồ sơ sản phẩm). Kết quả dự thi, sản phẩm mật ong Bạc hà với 3 hồ sơ sản phẩm đạt “3 sao” cấp tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho 2 sản phẩm Xoài và Thảo quả của huyện Yên Minh.

Yên Minh hiện có 16 sản phẩm OCOP với 6 chủ thể tham gia, đó là: Mật ong Bạc hà của HTX Hoa Bạc hà; HTX Hùng Thịnh; chè Shan tuyết của HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Cổng Thành (xã Lao Và Chải), HTX Hương vị núi xã Mậu Duệ; gạo chất lượng cao của HTX Dịch vụ thương mại Cốc Cai (xã Mậu Duệ); thịt bò khô của chủ cơ sở sản xuất Tiến Dũng, thị trấn Yên Minh. Riêng HTX Hoa Bạc hà có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh. Anh Nguyễn Văn Cương, Giám đốc HTX Hoa Bạc Hà cho biết: “HTX được thành lập cuối năm 2017, với các ngành nghề chính là trồng trọt, chăn nuôi và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Hiện, HTX có 12 thành viên, tập trung vào chăn nuôi ong lấy mật. HTX hiện có trên 650 tổ ong, sản lượng mật năm 2019 đạt gần 3.000 lít. HTX chỉ nuôi ong địa phương, không nuôi ong ngoại để đảm bảo khi lấy mật. Trong năm 2020, chúng tôi tiếp tục cố gắng nâng từ 3 sao lên 4 sao với 2 sản phẩm là Mật ong Bạc hà hộp 2 hũ, mỗi hũ 350 ml và  hộp 2 hũ, mỗi hũ 250 ml”.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Nguyễn Văn Quốc cho biết: Để đẩy mạnh chương trình, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện đến các chủ thể kinh tế; hỗ trợ các chủ thể xây dựng kế hoạch kinh doanh; phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ huyện, xã và các chủ thể, HTX tham gia chương trình OCOP; hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP… Mục tiêu trong năm 2020, huyện Yên Minh phấn đấu nâng cấp 2 mã sản phẩm được tỉnh công nhận từ 3 sao lên 4 sao của HTX Hoa Bạc hà; tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các sản phẩm đã được đánh giá cấp huyện và sản phẩm đã dự đánh giá cấp tỉnh 2019 nhưng chưa đạt sao để tham gia dự đánh giá cấp tỉnh 2020; phát triển các sản phẩm mới có tiềm năng để huyện chọn lọc, đánh giá tham gia dự thi phân hạng cấp tỉnh.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực; nâng cấp các sản phẩm đã tham gia OCOP và phát triển các sản phẩm đăng ký mới; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP đã xếp hạng.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ

.