Hà Giang
MULTIMEDIA
Trường Chính trị tỉnh ứng dụng đào tạo trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
08:36, 24/08/2021
BHG - Từ trươc đến nay, trong điều kiện cơ sở vật chất các trường học ở Hà Giang, chúng ta thường chỉ biết đến việc dạy và học theo cách truyền thống. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nguy hiểm hiện nay, việc chuyển đổi phương pháp dạy và học là một điều bắt buộc phải tính đến. Mạnh dạn thay đổi cách dạy và học, Trường Chính trị tỉnh đã tham mưu, xin ý kiến với tỉnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho phép ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển từ giảng dạy truyền thống trên lớp sang hình thức dạy và học trực tuyến trên môi trường mạng.