Hà Giang
MULTIMEDIA
Toàn tỉnh trồng được trên 4 nghìn ha rừng
22:06, 24/08/2021

BHG - Căn cứ kế hoạch trồng rừng năm 2021, ngay từ đầu năm các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có phương án chuẩn bị cây giống, hợp đồng cung ứng cây giống với các đơn vị đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp hoặc tự tổ chức sản xuất nhằm phục vụ trồng rừng đạt hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 4.077 ha rừng, trong đó trồng mới được 1.361 ha, trồng sau khai thác là 2.716 ha; trồng được hơn 1 nghìn cây phân tán các loại; tổ chức chăm sóc cho 1.306 ha rừng trồng các năm…