Hà Giang
MULTIMEDIA
Những hình ảnh lưu lại lịch sử Hà Giang giai đoạn 1891 - 1944
10:27, 15/08/2021

BHG - Trong suốt hành trình 130 năm thành lập và phát triển, từ 1891 đến nay, mảnh đất Hà Giang đã trải qua bao thăng trầm. Báo Hà Giang Điện tử mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh về Hà Giang xưa, giai đoạn 1891 - 1944.