Hà Giang
MULTIMEDIA
Toàn tỉnh có 3.899 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở
09:20, 11/05/2021

BHG Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh ta. Cho đến nay, toàn tỉnh có 3.899 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở.