Hà Giang
MULTIMEDIA
Diện mạo mới của Quảng trường 26.3, công trình chào mừng ngày bầu cử
17:01, 09/05/2021

BHG - Dự án mở rộng nâng cấp Quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang là công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chào mừng kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (3.1961 – 2021).