Diện mạo mới của Quảng trường 26.3, công trình chào mừng ngày bầu cử

Chủ Nhật, 09/05/2021, 17:01 (GMT+7)
BHG - Dự án mở rộng nâng cấp Quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang là công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chào mừng kỷ niệm 60 năm, ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (3.1961 – 2021). Công trình gồm các hạng mục: Cải tạo, chỉnh trang vùng đệm và quảng trường chính; lắp đặt hệ thống đèn cây chiếu sáng; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía sau di tích Kỳ đài. Mở rộng đường Lê Quý Đôn theo tiểu chuẩn đường cấp III đô thị... Đặc biệt, dự án có lắp đặt hệ thống nhạc nước phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ của tỉnh và thành phố Hà Giang.
Việc mở rộng, nâng cấp Quảng trường 26.3 nhằm gìn giữ di tích lịch sử Kỳ đài, địa điểm Bác Hồ đã có buổi nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tháng 3.1961. Quảng trường 26.3 với diện mạo mới, trở thành không gian giao lưu, sinh hoạt của nhân dân, nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố Hà Giang. 
Dự án hoàn thành, trở thành điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho thành phố Hà Giang, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị thành phố Hà Giang.

T/h: Huy Toán - Hồng Cừ

.