Hà Giang
MULTIMEDIA
Đổi mới, nâng cao vị thế trách nhiệm của HĐND tỉnh
08:42, 27/04/2021

BHG - Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, nội dung giám sát đi thẳng vào những vấn đề bức xúc, nóng, nhạy cảm của địa phương, tạo sự đồng thuận cao. Cùng với đó, đổi mới hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp được xem là những điểm mới trong hoạt động HĐND các cấp thời gian qua.