Hà Giang
MULTIMEDIA
Chính sách hỗ trợ cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05
11:58, 07/03/2021

BHG - Tiếp tục giới thiệu các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triến kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025. Trong chương trình này, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung có liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 05, đó là Nghị quyết Số 58/2020/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh Hà Giang về về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết số 58 có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2021.