Tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thứ Sáu, 15/01/2021, 10:57 (GMT+7)
BHG -  Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 25.1 – 2.2.2021, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó quan tâm đến tuyên truyền cổ động trực quan góp phần tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

.