Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các nhiệm kỳ

Chủ Nhật, 24/01/2021, 16:14 (GMT+7)

BHG - Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mời độc giả Báo Hà Giang cùng nhìn lại chân dung các đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

.