Phong Quang khởi sắc từ xây dựng Nông thôn mới

Thứ Hai, 23/11/2020, 00:17 (GMT+7)

BHG- Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Phong Quang huyện Vị Xuyên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM theo đúng lộ trình. Giờ đây bộ mặt nông thôn của xã cũng đã thay da đổi thịt, đời sống nhân dân được cải thiện và dần nâng cao.

.