Nghĩa tình Hà Giang

Thứ Tư, 16/09/2020, 19:12 (GMT+7)

BHG- Hà Giang là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 56.083 hộ nghèo. Trong đó, số hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở là 10.123 hộ. Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo nhưng con số này vẫn chưa được cải thiện. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Chương trình vận động ủng hộ đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, tỉnh ta đã phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công (NCC), cựu chiến binh nghèo (CCB), hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa. 

 

 
 
 

 

.