Phát huy trách nhiệm cộng đồng, chung sức, đồng lòng chống dịch

Thứ Năm, 16/04/2020, 15:06 (GMT+7)

BHG- Năm 1946, trong bối cảnh đất nước cần sự chung sức, đồng lòng đứng lên chống bè lũ xâm lược, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người kêu gọi, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh giặc. 

 

.