Đồng lòng, nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội

Thứ Bảy, 04/04/2020, 11:28 (GMT+7)

BHG - Với tinh thần “Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”, tỉnh Hà Giang đã nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện thành công “15 ngày vàng” phòng, chống dịch Covid-19.

 

.