Quang Bình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Thứ Hai, 11/11/2019, 09:09 (GMT+7)

BHG- Hoạt động tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm đánh giá toàn diện kết quả mục tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới. 

.