Nhà sàn bê tông, xu hướng tích cực ở nhiều làng quê

Thứ Hai, 16/09/2019, 17:06 (GMT+7)

BHG - Nhà sàn là một kiến trúc truyền thống của nhiều dân tộc ở tỉnh ta và hiện nay vẫn được duy trì tương đối phổ biến. Tuy nhiên, trước thực tế nguồn vật liệu gỗ ngày càng ít đi, việc xây dựng nhà sàn bê tông là ý tưởng rất thực tế. Những chiếc nhà sàn bê tông vừa góp phần giữ gìn truyền thống, vừa bảo vệ rừng và xây dựng Nông thôn mới ở nhiều địa phương.

 

.