Phát triển chăn nuôi ở Bắc Mê: Tươi mới sức Xuân từ những quyết sách đúng

Thứ Năm, 08/02/2018, 10:10 (GMT+7)

BHG- Xuân đã về trên các xóm làng của huyện Bắc Mê. Năm 2018 này người dân Bắc Mê đón Xuân bằng những niềm vui mới, vui vì từ những chủ trương, chính sách cùng các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững của cấp ủy, chính quyền địa phương đang tạo nên nền tảng vững chắc giúp cho người dân nghèo thêm vững vàng phát triển cuộc sống.

.