"Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp"

Thứ Ba, 09/01/2018, 11:26 (GMT+7)

BHG - Chúng ta nói đến Bác là nói đến tấm gương về đạo đức, nên Đảng ta mới phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bây giờ chúng ta mở rộng hơn về cả tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ.

Đạo đức có vai trò rất quan trọng đối với con người và xã hội. Đối với con người, đức là gốc của nhân cách, theo Bác: Có đức phải có tài, có tài phải có đức, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Nhưng có tài mà không có đức thì rất nguy hiểm… những cán bộ có chức, có quyền mà không có đạo đức thì rất dễ rơi vào tham ô, tham nhũng. Chính vì vậy, đạo đức đảm bảo cho con người có nhân cách.

 

Có rất nhiều câu chuyện cảm động xung quanh việc thực hành đạo đức của Bác. Trong đó, những đức tính của Bác như khiêm nhường, trung thực, tình thương yêu nhân ái, lòng vị tha đều là phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh. Bác còn là người thực hành triết lý “Vô ngả vị tha” của nhà phật, quên mình đi vì người khác. Đặc biệt là bốn chữ “Cần, kiệm, liêm, chính” ở Bác là tấm gương rõ nhất để dạy chúng ta. Bác nhấn mạnh, có “cần, kiệm, liêm” thì mới có “chính”, mà có quang minh chính đại, chính trực thì mới là hoàn hảo. Thực hành đạo đức ở Bác là ý thức tự phê bình và phê bình. “Bác dặn thanh niên là các cháu học Bác điều gì thì tùy các cháu, nhưng Bác khuyên các cháu là không nên hút thuốc lá như Bác và nên lập gia đình, sinh con cái mới hợp lẽ tự nhiên, còn Bác không lấy vợ đó là một khuyết điểm của Bác,…”, đó là sự trong sáng, cao thượng của Bác về thực hành đạo đức. Trong đời sống riêng tư của mình, Bác đã hi sinh tất cả để vì dân, vì nước, chính vì điều này mà Bác trúng cử Chủ tịch nước năm 1946 với số phiếu tuyệt đối. Sau khi được dân tin tưởng bầu, Bác đã có thư cảm ơn quốc dân đồng bào, trong thư Bác nêu: “tôi nhận được tín nhiệm của quốc dân đồng bào thì tôi một lòng, một dạ phục vụ đồng bào, còn khi nào đồng bào cho tôi thôi, tôi sẵn sàng lui, khi đó tôi chỉ làm ngôi nhà nhỏ bên bờ suối sớm ngày vui chơi với các cháu nhỏ và bạn già, tuyệt đối không màng danh lợi, cả đời tôi nguyện ngoài vòng danh lợi…”. Suốt đời Bác đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, điều đó cho thấy Bác là một gương sáng về thực hành đạo đức.

Khi Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ gửi lại cho T.Ư túi tiền tiết kiệm của đời Bác, chúng ta không ngờ một lãnh tụ như Bác mà khi kiểm tra túi tiền tiết kiệm chỉ còn có vài đồng, Bác tiết kiệm rồi Bác lại cho cán bộ, công an, bộ đội và người dân hết. Các cụ phụ lão cao tuổi Bác còn nhớ từng ngày sinh để Bác gửi quà chúc thọ. Bác gửi thư xưng là “cháu” chúc mừng cụ già thượng thọ 80 tuổi, “Cháu xin thay mặt Chính phủ chúc thọ cụ, chúc cụ sống lâu muôn tuổi để cùng con cháu kháng chiến cứu quốc đến giành thắng lợi”, ở đây chúng ta thấy tấm gương cao quý như vậy chỉ tìm thấy ở Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Bác rất chú trọng đến vấn đề giữ gìn chữ hiếu, Bác mồ côi mẹ lúc lên 10 tuổi, còn khi Bác thành lập Đảng ở nước ngoài thì bố Bác ở trong nước mất tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đến khi chiến thắng Việt Bắc và Điện Biên Phủ thì anh cả của Bác cũng cũng như chị gái mất, Bác đã nhờ Tỉnh ủy Nghệ An làm tang giúp, Bác nói “Vì việc dân, việc nước mà tôi đành chịu tội bất lễ với anh, với chị”. Ngay cả khi Bác mất rồi chúng ta còn tìm thấy trên tủ sách của Bác một hộp gỗ nhỏ đã bong sơn, mở ra là ảnh mẹ Bác được Bác giữ gìn suốt cả cuộc đời. Khi ở Pháp, Bác còn nhớ ngày giỗ mẹ lần thứ 20, Bác đã làm giỗ mẹ ngay giữa Paris… Tất cả điều đó đều cho chúng ta thấy Bác là một tấm gương về thực hành đạo đức cho chúng ta noi theo, càng cho chúng ta thấy nếu không có đạo đức thì con người không có nhân cách. Nếu Đảng không giữ được đạo đức trong sạch, Đảng cũng không làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo và cầm quyền. Một dân tộc mà để suy thoái về đạo đức thì ở đó sẽ không thể văn minh và hiện đại, càng cho thấy Bác dạy đức là gốc đúng với tất cả mọi thời kỳ, mọi thời đại của chúng ta.

Hiện nay chúng có rất nhiều tấm gương cao quý về đạo đức và những tấm gương học tập và làm theo Bác. Trong xã hội cũng vậy, chúng ta đang phát động nhiều phong trào thực hành và giữ gìn đạo đức, nhân cách như “chuyện tử tế”, “phong trào hiến đất, hiến tiền xây dựng NTM”… Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương đó chúng ta cũng đứng trước những thách thức về sự suy thoái về đạo đức từ trong Đảng đến ngoài xã hội, mà theo Bác gọi đó là “Giặc nội xâm, giặc ở trong lòng”. Chính vì vậy chúng ta phải dùng những tấm gương đạo đức điển hình trong xã hội để làm suy giảm tiêu cực, hay nói theo Bác đó là “người tốt, việc tốt”, coi đó là động lực để thúc đẩy sự phát triển về đạo đức trong xã hội để “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp”. Trong 10 năm cuối đời mình, Bác thưởng trên 5 nghìn Huy hiệu Người tốt, việc tốt cho những tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức để toàn xã hội học tập, noi theo…

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

.