123
Hà Giang: Khởi nghiệp kiến tạo tương lai - Báo Hà Giang điện tử

Hà Giang: Khởi nghiệp kiến tạo tương lai

Thứ Tư, 10/01/2018, 14:09 (GMT+7)

BHG- Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 tại Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI về chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tỉnh ta xác định phong trào khởi nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm tạo sự đổi mới, khuyến khích thành lập, phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những tỉnh đi đầu trong triển khai các hoạt động về khởi nghiệp đến tất cả các huyện, thành phố. 

.