Hoàng Su Phì tích cực đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy

Thứ Tư, 15/11/2017, 14:00 (GMT+7)

BHG- Hoàng Su Phì là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng sống, kiến thức về văn hóa bản địa, góp phần bảo tồn giá trị và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc ở địa phương.

.