123
Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ - Báo Hà Giang điện tử

Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ

Thứ Hai, 19/06/2017, 16:46 (GMT+7)

BHG - Bảo hiểm xã hội là cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều cấp, ngành, đơn vị, người lao động. Để tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện tốt chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

.