123
Hiệu quả từ mô hình thành lập Đảng bộ khối - Báo Hà Giang điện tử

Hiệu quả từ mô hình thành lập Đảng bộ khối

Thứ Ba, 30/05/2017, 10:50 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức Trung ương về “Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng”, Đảng bộ huyện Bắc Quang là Đảng bộ đầu tiên của tỉnh được chọn thí điểm thành lập mô hình Đảng bộ khối. Theo đó huyện đã thành lập 4 Đảng bộ khối, bao gồm khối các cơ quan Đảng – đoàn thể, khối Văn hóa – xã hội, khối Kinh tế và khối Nội chính. 

.