Hà Giang
MULTIMEDIA
Tái cơ cấu kinh tế chính là sự phân bổ lại nguồn lực xã hội theo hướng hiệu quả
15:54, 29/03/2016

BHG- Thời gian gần đây cụm từ "Tái cơ cấu nền kinh tế" thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương. Nhưng để hiểu bản chất của cụm từ này là gì thì không ít cán bộ công chức từ tỉnh đến huyện hiểu biết hết sức mơ hồ, nếu không nói có những người hiểu sai cả bản chất.