Công tác luân chuyển cán bộ cơ sở ở Bắc Mê

Thứ Hai, 11/08/2014, 11:06 (GMT+7)

HGĐT - Hướng đến cơ sở là yêu cầu mà BTV Huyện ủy Bắc Mê đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn trong những năm vừa qua.Thực hiện: Đức Dũng - Biện Luân - Lê Lâm

.