Kế hoạch tổ chức hoạt động "Bay dù trên mùa hoa Tam giác mạch" và hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú "Âm vang Lũng Cú"

Thứ Tư, 27/09/2017, 16:40 (GMT+7)

BHG- Ngày 25.9.2017, Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-BTC về việc tổ chức tổ chức hoạt động “Bay dù trên mùa hoa Tam giác mạch” và hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú “Âm vang Lũng Cú”. Dưới đây là nội dung kế hoạch.

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Bay dù trên mùa hoa Tam giác mạch” và hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú “Âm vang Lũng Cú”

.