123
Phương Độ phấn đấu “về đích” trong năm 2014 - Báo Hà Giang điện tử

Phương Độ phấn đấu “về đích” trong năm 2014

Thứ Tư, 09/04/2014, 08:04 (GMT+7)

HGĐT- Phương Độ là xã vùng ven của thành phố Hà Giang, mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các cấp, ngành của thành phố, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM)... đã tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực KT-XH của xã và đời sống nhân dân.                     Dựng cọc tiêu giao thông hai bên đường vào thôn.

Đến thời điểm này, xã Phương Độ đã đạt 15/19 tiêu chí, theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM. Còn 4 tiêu chí chưa đạt, từ nay đến cuối năm Phương Độ phấn đấu nỗ lực hoàn thành xong với quyết tâm tập trung mọi nguồn lực. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhiều năm qua, Phương Độ luôn là xã có phong trào phát triển KT - XH khá toàn diện và bền vững của TPHG. Đảng bộ xã 10 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh (2003-2013). Đây chính là nền tảng quan trọng để Phương Độ vững bước xây dựng thành công mô hình xã NTM của tỉnh, của thành phố.


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay sau khi Đề án xây dựng thí điểm mô hình NTM xã Phương Độ được phê duyệt, Đảng bộ xã, các ngành, đoàn thể, thôn, bản đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hơn 3 năm qua, tất cả các hội nghị của Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, bản đều có nội dung tuyền truyền, triển khai xây dựng NTM. Các ngành, đoàn thể đóng vai trò, nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã dần nhận thức được đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong xây dựng NTM. Đồng thời cũng thấy rõ được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện từ đó quyết tâm chung sức tìm giải pháp, nỗ lực huy động mọi nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng.


Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, để thực hiện thành công Đề án xây dựng NTM, xã phân cấp rõ hạng mục nào của xã, do xã đầu tư trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép với chương trình có vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, thành lập Ban quản lý, Ban giám sát đảm bảo các công trình được thi công đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng và được quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục của Nhà nước quy định. Đối với các công trình ở thôn, bản, Ban chỉ đạo và UBND xã chỉ đạo chặt chẽ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thôn, bản xây dựng các công trình NTM theo hướng những công trình cần thiết và dễ làm trước. Các công trình thôn, bản do thôn, bản làm chủ đầu tư đều được Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo, sau đó triển khai họp toàn thể nhân dân để mọi người được bàn bạc dân chủ và thống nhất quyết định làm công trình ở đâu? Kinh phí đóng góp bao nhiêu?...


Mặc dù Chương trình xây dựng NTM của xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nhưng vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Một số thôn, bản triển khai thực hiện Chương trình chưa quyết liệt, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu, một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, chưa tự giác. Việc gắn kết thực hiện chuyên môn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của cán bộ chưa đúng yêu cầu. Công tác tuyên truyền vận động ở nông thôn vẫn mang tính phong trào chung, chưa đi vào chiều sâu và tạo được khí thế thi đua thực sự cho người dân. Ý thức, trách nhiệm của người dân còn hạn chế. Nguồn vốn để thực hiện chương trình còn hạn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu theo lộ trình đặt ra...


Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó xã đề ra nhiệm vụ, giải pháp là: Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, BCĐ xây dựng NTM cấp xã, cấp chi bộ, Ban phát triển thôn, huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị xã. Chủ trương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Đẩy mạnh tốc độ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động dôi dư của địa phương, xóa hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Khuyến khích phát triển sản xuất theo mô hình tổ hợp tác xã. Các thôn tiếp tục cam kết chỉnh trang nhà cửa cho sạch se, ngăn nắp, láng nền nhà, đường vào nhà, nhà vệ sinh theo đúng mục đích đã đăng ký. Tập trung huy động sức đóng góp từ nhân dân kết hợp với nguồn ngân sách địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Diệu khẳng định: Trong quá trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, kinh tế, phúc lợi xã hội như đường giao thông, trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường... được xã quan tâm đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhờ đó ngày càng được nâng cao... Đạt được kết quả trên là do nhiều yếu tố, song một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng đó chính là đội ngũ cán bộ xã gương mẫu, nêu cao được ý thức trách nhiệm, có uy tín với nhân dân trong xây dựng NTM.


Bằng việc phát huy mọi nguồn lực, cộng sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, của thành phố, Phương Độ đang nỗ lực quyết tâm hoàn thành xây dựng xã NTM trong năm 2014.


Văn Quân
.