Bắc Mê: Thêm 700 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 30/04/2012, 08:33 (GMT+7)

HGĐT- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong 4 tháng đầu năm 2012, Huyện Bắc Mê đã tổ chức 3 đợt ra quân làm đường giao thông nông thôn tại các xã Minh Ngọc, Phiêng Luông và thị trấn Yên Phú.


 

 Ra quân làm đường giao thông xây dựng NTM tại xã Minh Ngọc.


Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể cấp huyện, xã cùng ký cam kết chung tay xây dựng NTM với BCĐ xây dựng NTM của huyện trong việc di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà, làm nhà sạch, đẹp, gắn xây dựng NTM mới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM... Đến nay, huyện đã tiếp tục triển khai thực hiện cung ứng thêm cho các xã 700 tấn xi măng (đã hoàn thành chương trình 1000 tấn xi măng do tỉnh cấp trong năm 2011) để làm đường giao thông và láng nền nhà. Theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động sức dân, sau 4 tháng, Bắc Mê đã di dời thêm được 294 chuồng trại gia súc xa nhà ở, đổ được 813,5 mét đường bê tông nội thôn, tu sửa và mở rộng 3.810 mét đường liên thôn, nạo vét, khơi thông 635 mét rãnh đường, bó láng được gần 18.000 m2 nền nhà, làm được 427 mét đường nhánh vào nhà. Huy động người dân thực hiện được 2.350 vườn rau các loại.


BIỆN LUÂN
.