Yên Minh phát động phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thứ Tư, 21/09/2011, 16:47 (GMT+7)

HGĐT- Huyện Yên Minh vừa tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến dự có đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII, đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.


 

 Xã Phú Lũng thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.


Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về xây dựng nông thôn mới nêu rõ lộ trình thực hiện đó là năm 2012, 100% xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới; năm 2015, 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020, các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tăng lên 50%. Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện Yên Minh xây chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể. Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân các dân tộc trong huyện. Lễ phát động toàn dân “Chung tay xây dựng nông thôn mới” là lời kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng vào cuộc thực hiện kế hoạch, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng nông thôn mới đó là: Làm tốt công tác quy hoạch nông thôn mới gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường; quan tâm, làm tốt công tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, tiêu chí và bước đi của xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng được yêu cầu triển khai của chương trình; kêu gọi các nguồn lực đóng góp hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các chương trình dự án, đặc biệt là cần phát huy nội lực của cộng đồng địa phương là chính. Để triển khai chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả, các ngành theo dõi các lĩnh vực liên quan đến chương trình cần phải có hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng thời tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm từng thời kỳ, giai đoạn đi đôi với công tác thi đua, khen thưởng...


Tại buổi lễ, 18 xã, thị trấn đã ký kết với huyện thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cũng quyên góp, ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới, số tiền thu được là 364 triệu đồng.


KHÁNH TOÀN
.