Tăng cường kiện toàn công tác quản lý thu, chi

Chủ Nhật, 08/02/2015, 12:18 (GMT+7)

Báo xuân 2015 - Với nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, thời gian qua ngành Tài chính không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý, điều hành tài chính - ngân sách; xây dựng hệ thống chính sách, cơ chế tài chính của địa phương và các giải pháp cân đối nguồn lực tài chính phù hợp, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thăm và làm việc với Sở Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thăm và làm việc với Sở Tài chính.

Từ đó, ngành Tài chính triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, sử dụng kinh phí hiệu quả và tự cân đối trong chi tiêu, mua sắm, sửa chữa tài sản, tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp nhằm giảm nguồn chi từ ngân sách Nhà nước; thúc đẩy xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, nhằm thu hút nhiều hơn các nguồn lực trong xã hội, hình thành và phát triển hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

Cùng với đó, ngành tiếp tục cập nhật bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã cho các đối tượng là cán bộ chuyên quản ngân sách xã của phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND, kế toán Ban quản lý (kế toán tài chính ngân sách) xã, phường, thị trấn. Qua công tác tập huấn giúp cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị kịp thời nắm bắt các nội dung, văn bản mới trong công tác quản lý tài chính kế toán, nâng cao trình độ công tác quản lý tài chính kế toán để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý tài chính, kế toán khu vực hành chính sự nghiệp “Nâng cao năng lực của quản lý tài chính – Kế toán cho chủ tài khoản và kế toán các đơn vị sự nghiệp”; Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách... Qua đó năm 2014, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 9.451,5 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước đạt 1.440 tỷ đồng, đạt 102,1% so với kế hoạch tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương 9.248,7 tỷ đồng, đạt 105% dự toán tỉnh giao.

Bộ phận giao dịch “một cửa” Sở Tài chính thường xuyên cập nhật thông tin, giúp việc tra cứu của tổ chức, cá nhân được thuận lợi.
Bộ phận giao dịch “một cửa” Sở Tài chính thường xuyên cập nhật thông tin, giúp việc tra cứu của tổ chức, cá nhân được thuận lợi.

Năm qua, ngành Tài chính đã triển khai thực hiện tốt các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu ngân sách. Đặc biệt, công tác thanh tra tài chính các đơn vị được duy trì và đẩy mạnh đảm bảo khách quan, trung thực.

Bước sang năm 2015, ngành Tài chính tiếp tục chỉ đạo tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách. Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu ngay từ đầu năm. Tập trung xử lý các khoản nợ thuế, kiên quyết thu hồi các khoản nợ thuế theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chi tiêu ngân sách, bảo đảm chi đúng định mức, chế độ, thực hành tiết kiệm chi, chống thất thoát lãng phí, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và chủ động giải quyết được các khoản chi đột xuất. Tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khoẻ nhân dân.

 

Bài, ảnh: TRÂM ANH

.