123
Công bố Quyết định thành lập BCĐ - BĐP Chương trình CPRP - Báo Hà Giang điện tử

Công bố Quyết định thành lập BCĐ - BĐP Chương trình CPRP

Thứ Năm, 29/01/2015, 09:01 (GMT+7)

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông, Giám đốc Chương trình IFAD Henning Pedersen, trao quyết định, tặng hoa BCĐ Chương trình CPRP.
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông, Giám đốc Chương trình IFAD Henning Pedersen, trao quyết định, tặng hoa BCĐ Chương trình CPRP.

Dự lễ công bố có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Henning Pedersen, Giám đốc Chương trình IFAD tại Việt Nam...

Phát biểu chào mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông nhấn mạnh: Giai đoạn 2005 - 2011, Hà Giang được Tổ chức IFAD hỗ trợ nguồn vốn triển khai các dự án phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân vùng khó khăn. Chương trình CPRP là giai đoạn III IFAD tài trợ cho Hà Giang, qua đó tạo cơ hội mới để người nghèo có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, mở rộng hợp tác công - tư, phát triển ngành nghề, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ, BĐP chương trình quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; chú trọng thu hút khu vực tư nhân tham gia từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đầu ra cho sản phẩm; kết hợp mục tiêu chương trình với mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, huyện, xã đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực.

Chương trình CPRP được thực hiện từ năm 2015-2020 tại 30 xã của 5 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang và Vị Xuyên với tổng nguồn vốn 33,712 triệu USD nhằm nâng cao thu nhập, giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn; đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân, HTX, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp với mục tiêu hợp tác có lợi và bền vững trong môi trường nông thôn mới theo định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối tượng tham gia gồm các hộ nông thôn nghèo có đất đai và lao động, người dân nông thôn thiếu kỹ năng sản xuất, thiếu đất sản xuất nhưng có mong muốn, khả năng kinh doanh, các nông dân chủ chốt có kỹ năng thúc đẩy sản xuất theo hướng thương mại. Ngoài ra, các đối tượng khác cũng được hưởng lợi từ chương trình bao gồm doanh nghiệp nông nhiệp tư nhân, hộ nông dân hoạt động trong chuỗi giá trị có cùng lợi ích phát triển các sản phẩm và dịch vụ bền vững phù hợp với người nghèo. Chương trình được triển khai với 3 hợp phần như xây dựng năng lực phát triển định hướng thị trường; đầu tư phát triển hàng hóa phù hợp với người nghèo và điều phối chương trình.

BCĐ Chương trình CPRP gồm 17 đồng chí, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm Trưởng ban; ông Bế Xuân Đại, Phó BCĐ chương trình được cử giữ chức Giám đốc BĐP.  

.