Tín dụng chính sách - điểm tựa cho đồng bào biên cương cực Bắc

Thứ Năm, 21/10/2021, 14:51 (GMT+7)

BHG - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được thành lập ngày 4.10.2002, Chi nhánh tại Hà Giang thành lập ngày 14.1.2003. Từ 132,1 tỷ đồng dư nợ ban đầu, sau gần 20 năm, tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đến tháng 9.2021 đạt 3.579,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 3.569,6 tỷ đồng/85.579 khách hàng, tăng trên 3.478 tỷ đồng so với năm 2003, với 17 chương trình tín dụng chính sách được triển khai. Doanh số cho vay 2003 - 2021 đạt trên 9.600 tỷ đồng với trên 483.000 lượt hộ được vay vốn.

Ngân hàng CSXH là đơn vị tín dụng duy nhất trên địa bàn tỉnh có điểm giao dịch cố định tại các xã. Trong ảnh: Phiên giao dịch tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên).
Ngân hàng CSXH là đơn vị tín dụng duy nhất trên địa bàn tỉnh có điểm giao dịch cố định tại các xã. Trong ảnh: Phiên giao dịch tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên).

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là điểm tựa lớn cho đồng bào các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc trong công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2003 đến nay, đã có trên 279 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; gần 74 nghìn lượt hộ tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; trên 16,4 nghìn lượt hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn cải tạo đất, nước sinh hoạt, phát triển trồng trọt, chăn nuôi và chuyển đổi nghề; trên 8 nghìn học sinh, sinh viên là con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ được vay vốn trang trải chi phí học tập; gần 40 nghìn lượt hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; gần 27 nghìn lao động được tạo việc làm; 4.131 căn nhà ở cho hộ nghèo được xây mới…

Chị Lương Thị Mến, thôn Tát Cà, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) tin tưởng gửi tiết kiệm 30 triệu đồng vào Ngân hàng CSXH.
Chị Lương Thị Mến, thôn Tát Cà, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) tin tưởng gửi tiết kiệm 30 triệu đồng vào Ngân hàng CSXH.
Gia đình ông Hầu Xóa Xò, xã Yên Định (Bắc Mê) dần thoát nghèo nhờ phát nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển chăn nuôi.
Gia đình ông Hầu Xóa Xò, xã Yên Định (Bắc Mê) dần thoát nghèo nhờ phát nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển chăn nuôi.
Anh Hầu Mí Xay, thôn Bản Bó, xã Yên Định (Bắc Mê) vui mừng khi được vay 95 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để nuôi trâu bò và trồng rừng.
Anh Hầu Mí Xay, thôn Bản Bó, xã Yên Định (Bắc Mê) vui mừng khi được vay 95 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để nuôi trâu bò và trồng rừng.
Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH dự buổi họp xét duyệt hộ vay vốn tại xóm Lùng Tắm, thôn Bản Bó, xã Yên Định.
Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH dự buổi họp xét duyệt hộ vay vốn tại xóm Lùng Tắm, thôn Bản Bó, xã Yên Định.
Gia đình ông Sùng Diu Sì, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH phát triển cây cam đem lại thu nhập khá.
Gia đình ông Sùng Diu Sì, xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH phát triển cây cam đem lại thu nhập khá.
Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH giúp Cơ sở sản xuất bành trưng gù bà Dung, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường (Tp.Hà Giang) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH giúp Cơ sở sản xuất bánh trưng gù bà Dung, thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường (Tp.Hà Giang) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Sau 3 năm vay vốn tín dụng chính sách, gia đình ông Nông Văn Xuân, thôn Bản Mào, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) đã thoát nghèo từ chăn nuôi.
Sau 3 năm vay vốn tín dụng chính sách, gia đình ông Nông Văn Xuân, thôn Bản Mào, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) đã thoát nghèo từ chăn nuôi.
Vườn cam của gia đình ông Lê Văn Hà, thôn Vĩnh Xuân xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) có thêm động lực phát triển từ vốn vay tín dụng chính sách.
Vườn cam của gia đình ông Lê Văn Hà, thôn Vĩnh Xuân xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) có thêm động lực phát triển từ vốn vay tín dụng chính sách.

Duy Tuấn

.