Xín Mần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng

Thứ Ba, 14/09/2021, 07:49 (GMT+7)

BHG - Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Xín Mần và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo thi công đúng tiến độ.

Sửa chữa tuyến đường trung tâm thị trấn Cốc Pài.
Sửa chữa tuyến đường trung tâm thị trấn Cốc Pài.

Xác định công tác bồi thường, GPMB là một trong những tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề được đánh giá phức tạp, nhạy cảm bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác này, UBND huyện Xín Mần đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia, cùng với đó tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù và tái định cư cho nhân dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật. Ðồng thời, phát huy Quy chế dân chủ, nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên kết hợp với công tác dân vận khéo từ huyện đến cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường cho biết: Ngay từ đầu năm, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của UBND huyện, Hội đồng Bồi thường và hỗ trợ tái định cư huyện, Phòng Tài nguyên&Môi trường đã xây dựng kế hoạch và rà soát các dự án triển khai trên địa bàn. Đối với các dự án liên quan đến công tác GPMB, cơ quan chuyên môn, Hội đồng Bồi thường và hỗ trợ tái định cư huyện sẽ thông báo, niêm yết công khai quy hoạch chi tiết dự án tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nơi có liên quan đến dự án. Tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân và kịp thời điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân được đền bù, giải tỏa, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Các xã, thị trấn thành lập tổ công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm, định giá đất; tiến hành họp dân và trực tiếp xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương. Mặt khác, Hội đồng Bồi thường huyện phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình; thống kê, lập phương án bồi thường và phương án tái định cư kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình; bố trí tái định cư, tạo sinh kế ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong diện GPMB, vùng ảnh hưởng của dự án theo quy định của nhà nước.

Nhờ đó, công tác bồi thường, GPMB của huyện Xín Mần luôn được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, huyện có 14 dự án phải GPMB, trong đó có 4 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, 10 dự án đã hoàn thành công tác đền bù, GPMB gồm: Thủy điện Sông Chảy 6, Thủy điện Pake, Thủy điện Nậm Ly 2 (Quảng Nguyên), Trạm kiểm soát Biên phòng Pà Vầy Sủ; khu vực tái định cư thị trấn Cốc Pài… Tổng diện tích đất phải thu hồi để phục vụ các dự án hơn 2.779.000 m2, với hơn 72 tỷ đồng bồi thường, chi trả cho người dân. Việc thực hiện tốt công tác GPMB đã tạo điều kiện thuận lợi để các công trình, dự án được triển khai kịp thời và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: VĂN LONG

.