Hà Giang có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia

Thứ Sáu, 02/07/2021, 10:03 (GMT+7)

BHG - Ngày 30.6.2021, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 2890/QĐ-BNN-VPĐP về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia năm 2020. Theo Quyết định của Bộ NN&PTNT, trong số 20 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia năm 2020, Hà Giang vinh dự có 2 sản phẩm, đều thuộc sản phẩm của huyện Hoàng Su Phì. Các sản phẩm của Hà Giang, gồm: Trà xanh hộp 100gr và sản phẩm Hồng trà hộp 100gr của HTX chế biến chè Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

2 sản phẩm Trà xanh và Hồng trà của HTX chế biến chè Phìn Hồ
2 sản phẩm Trà xanh và Hồng trà của HTX chế biến chè Phìn Hồ

Theo kết quả chấm điểm, đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP Quốc gia, trong số 20 sản phẩm, sản phẩm của Hà Giang được chấm điểm cao thứ 2 từ 93 – 95 điểm, chỉ đứng sau sản phẩm trà atiso nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Các sản phẩm đạt OCOP 5 sao sẽ được Bộ NN&PTNT cấp giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng, tem OCOP Quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định. Kết quả phân hạng có giá trị 36 tháng kể từ ngày công nhận. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh, thành có sản phẩm OCOP tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được công nhận cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với kết quả trên cho thấy sự nỗ lực rất lớn của HTX chế bến chè Phìn Hồ cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các ngành Công thương, Nông nghiệp và địa phương Hoàng Su Phì trong việc xây dựng sản phẩm chất lượng, mang giá trị, thương hiệu Hà Giang. Đặc biệt, với sự chú trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng năm ngoài việc đầu tư nguồn khuyến công cho các hoạt động sản xuất, chế biến, ngành Công thương cũng chủ trì trong việc bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Qua đó động viên, thúc đẩy việc sản xuất và nâng cao sản phẩm công nghiệp nông thôn của địa phương.

                                                                                                ĐT

.