6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,65% so với cùng kỳ năm trước

Chủ Nhật, 04/07/2021, 11:47 (GMT+7)

BHG - Theo báo cáo của ngành Công thương, 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 1.671,5 tỷ đồng, tăng 12,65% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 173 tỷ đồng, giảm 7,82%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 817,7 tỷ đồng, tăng 22,14%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước đạt 666,7 tỷ đồng, tăng 8,75%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 3,36% so với cùng kỳ.

Sản xuất, chế biến gỗ tại Công ty Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang (Khu công nghiệp Bình Vàng).
Sản xuất, chế biến gỗ tại Công ty Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang (Khu công nghiệp Bình Vàng).

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021, IIP tăng 7,26% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,76%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 58,56%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 60,85%, sản xuất xe có động cơ tăng 36,67%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,45%... Đây là kết quả đáng mừng từ việc thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh ta, từ đó tạo tiền đề để tỉnh nỗ lực thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng (GRDP) 7,5% trong năm nay.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.