Yên Minh thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Ba, 22/06/2021, 09:53 (GMT+7)

BHG - Rừng được quản lý, bảo vệ và phát triển tốt, người dân có thêm thu nhập để cải thiện sinh kế - đó là hiệu quả tích cực từ việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện Yên Minh.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Yên Minh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng.
Lực lượng Kiểm lâm huyện Yên Minh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng.

Chủ động trong triển khai chính sách chi trả DVMTR, hàng năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác chi trả DVMTR bám sát hướng dẫn của tỉnh để đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát thường xuyên các xã, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân sử dụng tiền DVMTR gắn với công tác bảo vệ rừng tại cơ sở; hướng dẫn các thôn, tổ rà soát, kiện toàn lại tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng. Nhờ đó những năm qua, thông qua việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đã tạo nguồn lực tài chính ổn định, góp phần cải thiện sinh kế cho các chủ rừng cũng như phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Minh, Nguyễn Việt Bách, cho biết: Năm 2020, toàn huyện có tổng diện tích rừng được chi trả DVMTR trên 21,3 nghìn ha; trong đó của cộng đồng thôn hơn 14,6 nghìn ha và của các hộ gần 6,8 nghìn ha. Việc chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống bưu điện với tổng số tiền chi trả hơn 8,1 tỷ đồng. Sau khi có thông báo phân bổ tiền DVMTR của năm, huyện đã xây dựng kế hoạch chi trả và niêm yết công khai về diện tích, số tiền được thụ hưởng tại nhà văn hóa thôn và UBND các xã, thị trấn trước khi giải ngân. Nhìn chung, với số tiền được chi trả cho cộng đồng, các thôn đều tổ chức họp thôn, công khai số kinh phí để dân biết và bàn bạc, đồng thời thống nhất sử dụng kinh phí vào các mục đích chung, như: Xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, các điểm trường; làm đường bê tông; mở mới các tuyến đường; hỗ trợ cho các đội tuần tra, bảo vệ rừng…

Song song với kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Yên Minh hiện cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, nhiều diện tích rừng do các hộ quản lý nhưng chưa được giao đất, giao rừng nên việc xác minh thông tin lô rừng, thông tin chủ rừng gặp khó khăn; việc thực hiện giao khoán theo ranh giới hành chính mới còn gặp khó khăn (như xã Ngam La và Mậu Duệ). Bên cạnh đó, mặc dù đã được các cơ quan chức năng của huyện định hướng, hướng dẫn tiền sử dụng tiền DVMTR chỉ ưu tiên cho công tác bảo vệ, phát triển rừng, nhưng do nhu cầu thực tế, một số địa phương lại dành nhiều kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi hoặc chia đều cho các gia đình nên số kinh phí đầu tư cho công tác tuần tra, bảo vệ, phong cháy, chữa cháy rừng và công tác phát triển rừng đạt thấp…

Có thể khẳng định, thông qua việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Yên Minh không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mà còn tạo sinh kế, giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

.