Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Bắc Mê

Thứ Tư, 23/06/2021, 18:57 (GMT+7)

BHG - Chiều 23.6, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở Nông nghiệp và PTNT) do đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, thành viên Hội đồng Quỹ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Bắc Mê nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, thành viên Hội đồng Quỹ kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại xã Phú Nam.
Đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, thành viên Hội đồng Quỹ kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại xã Phú Nam.

Trong năm 2020 (kế hoạch năm 2019), diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất có cung ứng DVMTR trên địa bàn huyện Bắc Mê là hơn 42,3 nghìn ha (diện tích rừng sau quy đổi là trên 34 nghìn ha) thuộc khu vực thủy điện Na Hang, Chiêm Hóa, Bắc Mê. Đội dịch vụ công cộng và cấp thoát nước huyện Bắc Mê ủy thác chi trả tổng số tiền chi trả DVMTR hơn 6 tỷ đồng. Năm 2021 (kế hoạch năm 2020), tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn huyện hơn 43 nghìn ha, tổng số tiền chi trả DVMTR trên 6,3 tỷ đồng. Căn cứ số tiền DVMTR được phê duyệt, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai đến từng thôn, hộ nhận khoán về chính sách và số tiền được hưởng, trong đó ưu tiên sử dụng tiền cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các địa phương. Hiện nay, các xã, thị trấn đang hoàn thiện thủ tục, chứng từ thanh quyết toán theo đúng quy định. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, năm 2020, Ban kiểm tra, giám sát và Hạt Kiểm lâm huyện huyện thực hiện được 157 cuộc. Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, kinh phí chi trả tiền DVMTR thực hiện tại các xã, thị trấn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng diện tích, đối tượng.

Đồng chí Đào Quang Diệu, thành viên Hội đồng Quỹ kết luận buổi làm việc tại xã Yên Phong.
Đồng chí Đào Quang Diệu, thành viên Hội đồng Quỹ kết luận buổi làm việc tại xã Yên Phong.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Diệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, thành viên Hội đồng Quỹ đề nghị UBND huyện Bắc Mê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về chi trả DVMTR; chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách chi trả DVMTR; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy, Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng trên địa bàn; thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách chi trả DVMTR...

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Trước đó, đồng chí Đào Quang Diệu, thành viên Hội đồng Quỹ và đồng chí Đinh Xuân Lượng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại các xã: Phiêng Luông, Yên Cường, Phú Nam và Yên Phong.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

.