385 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện cải tạo vườn tạp

Thứ Ba, 01/06/2021, 15:13 (GMT+7)

BHG - Triển khai Đề án Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, đến nay toàn tỉnh có 385 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp (vượt 29 hộ so với kế hoạch của tỉnh); trong đó, có 166 hộ nghèo, 219 hộ cận nghèo.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Vị Xuyên trồng cây bưởi giúp người dân trên địa bàn cải tạo vườn tạp (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).
Đoàn viên thanh niên thị trấn Vị Xuyên trồng cây bưởi giúp người dân trên địa bàn cải tạo vườn tạp (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).

Tổng diện tích vườn tạp đã thực hiện cải tạo trên 485.229 m2 (bao gồm: 372.532 m2 vườn được cải tạo trồng cây ăn quả; 74.643 m2 vườn được cải tạo trồng các loại rau, đậu, lạc; 19.289 m2 vườn được cải tạo xây dựng chuồng trại chăn nuôi; 18.645 m2 ao được cải tạo chăn nuôi thủy sản). Mặt khác, thẩm định cho 273 hộ, trong đó có 262 hộ đủ điều kiện vay vốn; giải ngân cho 201 hộ với số tiền trên 5,0 tỷ đồng, đạt 58,1% kế hoạch. Huy động 535 triệu đồng nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thực hiện đề án; hỗ trợ 7.390 cây giống (chủ yếu là cây ăn quả) giúp người dân cải tạo vườn tạp; ngành Nông nghiệp hỗ trợ 5.000 con gà giống, tương đương 150 triệu đồng; các địa phương huy động cán bộ, nhân dân hỗ trợ 9.080 ngày công lao động.

Ngoài ra, triển khai vườn mẫu nhân rộng đề án có 285 hộ tham gia thực hiện với diện tích vườn được cải tạo là 580.550 m2. Nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra, các địa phương đang tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tin, ảnh: Kim Tiến

.